Engagement ontcijferd: talent, kandidaat & medewerker

25 januari 2024

Engagement is een hot item in veel organisaties. Grote kans dat ook jij investeert in candidate engagement, om zo veel mogelijk sollicitanten aan te trekken. Of dat je juist focust op employee engagement; het tevreden maken en behouden van huidige medewerkers. Omdat de relatie tussen jou en de werknemer al begint vóór de onboarding én doorgaat na de onboarding - je kunt je immers geen betere ambassadeurs wensen! - zou je het aantrekken en behouden van medewerkers echter niet los van elkaar moeten zien. Er gaan steeds meer stemmen op voor talent engagement, in plaats van alleen candidate engagement of employee engagement. We verklaren ons nader.

Candidate, employee en talent engagement

Om de drie soorten engagement goed te begrijpen en in te zien dat talent management je gaat helpen in de strijd om talent de komende jaren, geven we eerst een definitie en voorbeelden van candidate en employee engagement. Daarna leggen we uit waarom we aanraden van talent engagement een strategisch beleidspunt te maken en hoe talent engagement je EVP en ROI positief beïnvloedt.

 

Wat is candidate engagement?

Allereerst nemen we het begrip candidate engagement onder de loep. Candidate engagement is het regelmatig en persoonlijk in contact zijn en blijven met je doelgroep van potentiële medewerkers. Via social media, e-mail of face-to-face communiceer je met deze kandidaten, zodat ze misschien gaan solliciteren en voor jouw organisatie kiezen. Of in elk geval positief over je organisatie denken. 

 

Aantrekkelijke vacatureteksten, een goede werkenbij-pagina, een makkelijk en duidelijk sollicitatieproces, een welkomstcadeautje op de eerste werkdag, een oprecht berichtje naar kandidaten die het nét niet zijn geworden en een geïnteresseerd telefoontje naar die ene kandidaat die twee jaar geleden uiteindelijk niet voor jullie bedrijf koos; het zijn allemaal voorbeelden van candidate engagement. Door de candidate experience vanaf de start van het sollicitatieproces tot en met het onboardingproces zo positief mogelijk te maken, maak je een goede indruk op kandidaten. Anders gezegd: je maakt kandidaten betrokken bij je organisatie.

 

Wat is employee engagement?

Is de medewerker eenmaal in dienst, dan wil je dat hij enthousiast en betrokken blijft. Het enthousiasme en de toewijding die een medewerker voelt naar jou als organisatie, noemen we employee engagement. Een betrokken medewerker geeft om zijn of haar werk en om het succes van de organisatie. Hij of zij voelt dat zijn inspanningen het verschil maken en zet net dat stapje extra voor je bedrijf. Kort gezegd: betrokken medewerkers zijn gemotiveerder, creatiever, productiever en blijven langer.

 

Organisaties met een hoog employee engagement, oftewel hoge medewerkersbetrokkenheid, bieden hun medewerkers meestal ontwikkelingsmogelijkheden, inspraak, vrijheid en verantwoordelijkheid, waardering, goede arbeidsvoorwaarden en gezellige personeelsfeestjes. Om maar eens wat voorbeelden te noemen. Ze tonen belangstelling voor de persoon achter de werknemer, het thuisfront en zijn of haar interesses en ambities. Van de onboarding tot en met de offboarding.

 

Wat is talent engagement?

Is de medewerker eenmaal uit dienst, dan is hij ook uit beeld. Tenminste, zo gaat het bij de meeste organisaties. Terwijl hij of zij misschien wel de perfecte ambassadeur is en wie weet later zelfs een terugkeer overweegt! Wat nu als je ook ná de medewerkersfase betrokken blijft? Als je verder kijkt dan alleen candidate of employee engagement, de aparte strategie, processen en KPI’s voor candidate en employee engagement loslaat en jezelf inzet voor talent engagement?

 

Talent engagement is breder dan alleen candidate engagement of alleen employee engagement. Het omvat beide begrippen samen en gaat dan nog een stapje verder. Talent engagement draait als het ware om de mens achter de werknemer, inclusief zijn of haar drijfveren, wensen, talenten, ambities en dromen. Waar candidate en employee engagement altijd beginnen met een bepaalde werkverhouding tot jou als werkgever, gaat talent engagement juist uit van de mens en zijn talent. In welke fase hij of zij zich ook bevindt ten opzichte van je organisatie.

 

Samengevat is de definitie van talent engagement de mate waarin voormalige, huidige en toekomstige medewerkers zich betrokken en verbonden voelen met jouw organisatie. Betrokken talenten associëren hun werkgever met hun eigen professionele en persoonlijke groei en zijn geneigd langer te blijven.

 

Zeker in tijden van een krappe arbeidsmarkt, tekort aan toekomstbestendige skills en een hoge cost of hiring, is het slim het lijntje met talentvolle mensen intact te houden tijdens alle fases. Te investeren in mensen in zowel de instroom- als de doorstroom- en uitstroomfase. Goede mensen wil je immers aantrekken én behouden. Ook als hun tijd bij jou erop zit.

 

Talent engagement is de toekomst

Het wordt misschien al duidelijk: talent engagement is essentieel voor organisaties die willen overleven - laat staan voorop willen lopen - in de huidige marktsituatie. We vissen met z’n allen in dezelfde vijver, de concurrentie is moordend en te vaak afscheid nemen van ervaren medewerkers en nieuwe medewerkers aannemen kost onnodig veel geld. Talent binden zou dus minstens zo belangrijk of belangrijker moeten zijn dan talentacquisitie. En om talent aan je te binden, heb je een hoog talent engagement nodig. 

 

Het is dus aan te raden talent engagement zo breed als mogelijk te bekijken en als geheel in plaats van losse processen op de agenda te zetten. Voor een deel komt het erop neer dat je talent in alle fasen van de talent journey een optimale ervaring biedt. Van de eerste kennismaking tot na het pensioen of de uitdiensttreding. Hoe gepersonaliseerd zijn de candidate en employee journey? Hoe makkelijk is het om interne kansen voor ontwikkeling of doorgroei te grijpen? En wat doe je als iemand na jaren trouwe inzet overstapt naar een andere werkgever voor een nieuwe uitdaging?

 

Een hogere EVP dankzij talent engagement

Talent engagement is sterk verweven met een doorleefde EVP: Employee Value Proposition. De EVP is de waarde die medewerkers toekennen aan je bedrijf. Dat wat ze vertellen aan anderen op feestjes over het werken bij jouw organisatie. Door te investeren in talent engagement, investeer je in je EVP. En betrek je - zonder dat ze het doorhebben - je huidige medewerkers bij het bouwen en verbeelden van je werkgeversmerk. De ene groep talent - de huidige medewerkers - trekt dan als het ware de andere groep talent - de nieuwe medewerkers - aan. Aan jou als HR-professional de taak je op te stellen als strategische vertaler van de bevindingen en behoeften van beide groepen.

 

De ROI van talent engagement

Nog een reden om te investeren in talent engagement: betrokken talent geeft je waardevolle data op de lange termijn. Data die je inzicht geven in de capaciteiten die je binnen hebt in je bedrijf, de skills die je nodig hebt in de toekomst en natuurlijk data in de vorm van tevredenheids-, verzuim- en verloopcijfers. Gebruik deze data bij het formuleren van je strategie en beleidsplannen voor de komende jaren en je verhoogt je ROI, oftewel het rendement van de investering. Je zult zien: al je inspanningen op het gebied van talent engagement betalen zich op lange termijn ruimschoots terug!

 

Manieren om talent engagement te verhogen

We gaven hierboven al een aantal tips waarmee je de talentbetrokkenheid verhoogt, zoals het persoonlijk maken van de candidate en employee experience, het bieden van ontwikkelkansen en het betrekken van je huidige medewerkers bij het bouwen van een sterk werkgeversmerk. 

 

Ook belangrijk is het om ervoor te zorgen dat je nakomt wat je belooft. Als sollicitanten eenmaal gelokt en binnen zijn en er als medewerker achter komen dat van al die mooie praatjes nog niet de helft waar is, haken ze snel af en ben je verder van je huis. Practice what you preach dus! En geef zelf het goede voorbeeld door bijvoorbeeld regelmatig eerder naar huis te gaan als je claimt dat jullie flexibele werktijden hebben.

 

Natuurlijk houdt serieus starten met talent engagement méér in. Hoe je precies start met talent engagement en welke stappen je kunt zetten, lees je in ons volgende artikel. Je kunt je natuurlijk ook laten ondersteunen door een professioneel bureau. Omdat je zelf de mensen en kennis niet in huis hebt om actief te gaan werken aan het verhogen van je talent engagement bijvoorbeeld. Of omdat je weinig tijd hebt door drukte of een personeelstekort. Om welke reden dan ook, een goede partner kan je helpen door op strategisch niveau mee te denken én op operationeel niveau aan de slag te gaan met talent engagement.

 

Snel weten hoe we jou kunnen helpen?

Wil jij meteen actie? Laat Jobsrepublic je helpen en boek een vrijblijvend gesprek. In dit gesprek zoomen we in op jouw unieke situatie en vragen. Ook kunnen we een gratis quickscan voor je doen. Zo optimaliseer je de candidate experience en haal je mensen binnen die blijven.
Dat wil ik
coen
Coen Kooyman
Recruitment Marketing Expert
coen
Coen Kooyman
Recruitment Marketing Expert
Delen

Gerelateerde blogartikelen